Shivashiva betekenis van yogaover ananda
centrum voor yoga, meditatie en mindfulness in hilversum
 
 
visie en missie
Ananda is een centrum dat ruimte biedt aan docenten en leerlingen die elk op hun eigen wijze diverse soorten yoga, meditatie en mindfulness lessen geven en beoefenen vanuit dezelfde basis. Die basis gaat terug naar de eeuwenoude filosofie van yoga, meditatie, mindfulness, het hindoeisme en het boeddhisme. Belangrijke pijlers daarin zijn: acceptatie, tevredenheid, geweldloosheid, vriendelijkheid en overgave.


Wat voor soort les, workshop, cursus of retraite je dus ook volgt bij ananda, die basis zul je er op de een of andere manier in terugvinden. Of het nu met woorden benoemd is, of door de manier waarop de les gegeven wordt en waarop je wordt gestimuleerd om deze innerlijke waardes in je beoefening te brengen. Ons uitgangspunt is steeds weer, dat we de aloude waarde van yoga in deze tijd tot leven willen brengen.

"De aloude waarde van yoga is het ontwikkelen
van een staat van gecentreerd gewaarzijn,
die niet kan worden verstoord
door de onvermijdelijke beroering van het leven."
Deepak Chopra
Yoga, meditatie en mindfulness zijn erop gericht de aandacht in het NU te brengen en aanwezig te zijn in open aandacht in dit moment. Elke vorm van streven, strijd, prestatie en geweld is een weg bewegen uit het nu, vanuit de gedachte dat het straks beter zal zijn. De yogi's en boeddhisten zagen in dat juist dit gedrag de oorzaak is van ons lijden, omdat geluk niet in de toekomst te vinden is, alleen maar in dit moment. Vandaar de basishouding van acceptatie en overgave en het gericht zijn op de ervaring in dit moment.

Deze benadering van yoga vinden we heel belangrijk. Aangezien we een tendens zien waarbij yoga gaat lijken op een puur lichamelijke beoefening, een workout of sport waarbij het vooral lijkt te gaan om de uiterlijke houding en gewerkt wordt vanuit wilskracht en prestatie. Dit is een ontwikkeling waar we niet in mee willen gaan, omdat het niet past bij onze overtuiging. Ook denken we dat onze benadering zorgt voor de nodige balans en tegenwicht in een overspannen maatschappij, die voornamelijk gericht is op prestatie, competitie en consumptie.


"Het ego kent eigenlijk maar twee basisbewegingen;
strijden met wat er is of zoeken naar wat er niet is…
Als die bezigheden er niet zijn, dan is het
alsof je samenvalt met het huidige moment en lijken
de dingen opeens heel erg vanzelf te gaan."
Erik van Zuydam
Veel mensen denken dat yoga gaat over het aannemen van houdingen met het lichaam. Oppervlakkig gezien is dat ook zo. Echter, de uiterlijke houdingen zijn slechts een middel om te komen tot de innerlijke houding. De houding van tevredenheid en innerlijke rust ongeacht de uiterlijke omstandigheden.

Dit betekent dat we je zullen stimuleren om niet te bewegen vanuit wilskracht en prestatie, maar vanuit de ruimte die er is in het lichaam. Door niet te forceren en vriendelijk te zijn naar het lichaam. En ook door bewust aanwezig te zijn in de houding en de beweging, met aandacht voor de adem, kan het lichaam zich langzaam aan van binnen uit openen en spanningen loslaten. Hierdoor komt er meer ruimte en bewegelijkheid en ontstaat ontspanning vanzelf, op een natuurlijke manier.

"Je niet verzetten is de sleutel
tot de grootste kracht in het heelal."
Eckhart Tolle
Bovenstaande wil niet zeggen, dat we geen actieve lessen aanbieden, maar gaat alleen over de manier waarop. Yoga gaat over balans, balans tussen 'ha', de zonnekracht en 'tha', de maankracht. Daarnaar verwijst het woord hatha yoga. Maar je vindt dit ook terug in yin en yang, waarbij yin staat voor de verkoelende, passieve energie en yang voor de verwarmende actieve kracht. De beoefening van yoga vraagt dus wel degelijk inspanning, kracht en discipline.

Onze lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Of je nu jong bent of oud, dik of dun, blank of gekleurd, lenig of niet, wel of geen yoga ervaring hebt. Dat maakt niet uit. Je bent van harte welkom bij ananda, vanuit de overtuiging dat yoga, meditatie en mindfulness niet iets exclusiefs is, maar door iedereen beoefend kan worden.

"Mindfulness betekent: opmerkzaamheid, oplettendheid,
aandachtgerichtheid, je gewaar zijn van wat er gebeurt.
Een zachtmoedige houding aannemen ten opzicht van
wat er zich in het moment aandient, zonder oordeel."
Dirk Vieren
Yoga betekent letterlijk verbinden. Het woord yoga is afgeleid van het woord yuk dat twee delen met elkaar verbindt en tot één geheel maakt. Dat is wat yoga doet. Het overstijgt tegenstellingen en brengt balans tussen yin en yang, zon en maan, ha en tha, lichaam en geest.

Uiteindelijk is yoga erop gericht je in contact te brengen met je ware natuur. Dat wat onveranderlijk aanwezig is, te midden van alle omstandigheden. Daarnaar verwijst onze naam ananda. Ananda betekent vreugde, gelukzaligheid.


"Yoga is de kunst van het vreugdevol leven."
Swami Rama
 
"When all hostility, fear and insecurity are erased from your mind. The state that remains is pure joy, ananda."
Eknath Easwaran