Shivashiva betekenis van yogaover ananda
centrum voor yoga, meditatie en mindfulness in hilversum
 
 
Bhagavad Gita groep, Tineke
Een maal in de veertien dagen op woensdagavond komt de Bhagavad Gita groep bij elkaar onder leiding van Tineke. Elke bijeenkomst begint met een korte meditatie , daarna lezen we gezamenlijk een hoofdstuk van de Gita en bespreken dit. We sluiten af een korte meditatie over de stof die we behandeld hebben.

De Bhagavad Gita beschrijft de strijd tussen goed en kwaad. Dit is een innerlijke strijd. Het verhaal is metaforisch en dient niet letterlijk te worden gelezen. De Bhagavad Gita gaat over de strijd tegen alles in onszelf dat ons klein houdt en beperkt. Dat wat ons afhoudt van het verwezenlijken van onze ware aard, zoals onder meer de verlangens, begerigheid en driften van het ego. Als we ons daarvan kunnen bevrijden, dan vinden we de ware vrede in ons zelf.

Het ene is onvernietigbaar en weet
dit is ’t al –in-al, ’t is het, ’t is dát
wat niemand ooit kan doen verdwijnen in het niet.”
Bhagavad Gita 2, 17
De Gita beschrijft de weg die wij allen gaan in het leven, onze innerlijke strijd tussen zelfzucht, egoïsme, woede ,hebzucht, intolerantie en vooroordelen en onze edelmoedige liefdevolle en begrijpende kant. We leven in een wereld en een tijd die veel eisen aan ons stelt en ons in verwarring kan brengen. Daarom is het een goede gewoonte om regelmatig samen met anderen inspirerende teksten te lezen. Omdat de teksten je troost kunnen geven en van nieuwe inzichten voorzien om het leven beter het hoofd te kunnen bieden.

Krishna, die in de Bhagavad Gita de Goddelijke leraar is van Arjuna, staat symbool voor ons ware Goddelijke Zelf (het Atman) en is altijd gelijkmoedig. Hij is de glimlachende getuige die ons leert inzien dat een zelf gerealiseerd mens volkomen vrij is en altijd in vrede leeft, ook te midden van het grootste geweld. De Gita, en alle Heilige geschriften, nodigen ons uit die vrijheid, die gelukzaligheid (ananda) en blijvende vrede in onszelf te veroveren. Maar daar moeten we dan wel voor vechten.


Er zijn vele vertalingen en bewerkingen van de Gita. Het boek dat we zullen gebruiken in de bijeenkomsten is de prachtige Engelstalige vertaling in drie delen van Eknath Easwaran. We beginnen met deel één, the End of Sorrow.

Heb je belangstelling? De Bhagavad Gita groep komt om de week bij elkaar op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur bij Tineke thuis aan de keukentafel. Het cursusgeld is € 125 voor tien bijeenkomsten van anderhalf uur. Daarna kun je nog verder doorgaan. Adres: Houtweg 12, 1251 CT Laren. Inschrijven gaat via Tineke: equilibriumcoaching@merlotte.nl en/of 06-54725083.
 
"When all hostility, fear and insecurity are erased from your mind. The state that remains is pure joy, ananda."
Eknath Easwaran