Shivashiva betekenis van yogaover ananda
centrum voor yoga, meditatie en mindfulness in hilversum
 
 
disclaimer
Copyright en inhoud: Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door yogacentrum ananda en/of de webmaster.
Teksten en tarieven op de site: De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen . Yogacentrum ananda kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.
Externe informatie: Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Directe/indirecte schade: Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze site. Yogacentrum ananda is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf de website van yogacentrum ananda, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

colofon
Fotografie: Waldy Brouwer, Fred Trappenburg en anderen
Webmaster: Ben Guntenaar

terug naar contact
 
"When all hostility, fear and insecurity are erased from your mind. The state that remains is pure joy, ananda."
Eknath Easwaran